Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk)

Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk)

bipolar bozukluk

Diğer ismiyle Manik Depresif Bozukluk veya Manik Depresyon olarak bilinen, iki uçlu duygulanım bozukluğu. Tedavi edilmediği zaman intihara kadar yol açabilecek ağır bir ruhsal bozukluktur.

Bipolar bozukluk (iki uçlu duygulanım bozukluğu) isminden de anlaşılacağı gibi iki zıt ucu olan bozukluktur. Bu iki zıt ucun bir kenarı mani, diğer kenarı depresyondur. “Manik” dönemde kişi aşırı enerjik, hareketli, konuşkan, vurdumduymaz, güçlü tavırlar sergilerken; hastalığın “Depresyon” evresine geçiş yaptığında sinirlenmeler, öfke, ağlama, uyku problemleri ortaya çıkar. Hastalığın bu iki ucundaki geçişler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu nedenle Bipolar bozukluk teşhisi oldukça zor bir rahatsızlıktır. Genellikle 15- 24 yaşları arasında görülür ve yaşam boyunca sürer. Genellikle kelimesinin üstünü çiziyorum onun dışındaki yaşlarda görülme olasılığı elbette vardır.

Hastaneye Yatış Gerekir mi?

Ağır, ciddi ve belirgin atakları olan formlarda kişilerin büyük çoğunluğunda en az bir kez psikiyatrik hastaneye yatırılması olasıdır.En çok sorulan sorulardan biri de hastalığın genetik olup olmadığıdır. Bunu şu verilerle açıklayabilirim. Ailede bipolar bozukluk olmayan kişilerde görülme olasılığı, düşük iken, birinci dereceden bir akrabada bipolar bozukluk var ise görülme olasılığı %7 -8′ dir.

Depresyon Dönemi

Depresyon dönemi genellikle daha uzun sürelidir, ortalama 6 ay kadar sürer. Bu dönemde; benlik saygısında azalma, öz güven düşüklüğü, halsizlik, güvensizlik, uyku bozuklukları, hafıza güçlükleri, intihar düşünce veya girişimleri, cinsel istek kaybı, kabuslar görme, iştahta farklılıklar, darlık hissi gibi yakınmalar görülür.

depresyon donemi

Mani Dönemi

Mani dönemine geçiş aniden başlar, ortalama 4 ay kadar sürer. Bu dönemde; öz güven artışı, enerji, hareketlilik, dikkatte azalma, büyüklük sanrıları, hayaller görme, aşırı girişimler, toplumsal kurallara uymama ve dikkate almama, saldırganlık, algı bozuklukları, halusinasyonlar görülebilir.

mani donemi

Karma (Mikst) Dönem

Sıklıkla değişen mani ve depresyon belirtilerinin aynı anda yaşanmasıdır. Örneğin kişi çok enerjik olmasına karşın aynı zamanda boğulacak derecede sıkılma hissine kapılabilir.

Tedavi süreci akut tedavi ve koruyucu tedavi olarak ikiye ayrılır. Akut tedavide, ana tedavi; ilaçlarla gerekirse de EKT tedavisi uygulanır. EKT (Elektro Konvülsif Tedavi) biraz daha açmam gerekirse “beyine elektrik uyarımı” en etkili tedavi yöntemidir. Koruyucu tedavi ise hastalığın tekrar atağa geçmesini engellemek için uygulanır. Koruyucu tedavide kullanılan ilaçlara “duygudurum düzenleyicileri” adı verilir. Koruyucu tedavi atak sıkılığını azaltır ve atakların kısa sürmesini sağlar.

Ps: Kitap, internet, sosyal medya vb. yerlerden okuduğunuz verilerle kendinizde herhangi bir hastalığın olup olmadığını kesinlikle bilemezsiniz. Hiçbir hastalığın belirtileri birebir aynı olamaz. Bunu ancak uzman kişiler bilebilirler. Ve her uzmanın kendi alanı vardır, birbirlerinin alanlarına girmeleri etik değildir. Ruhsal bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız Psikolog ve Psikiyatrist sizin için doğru adres olacaktır. Aksi yerlere itibar etmemenizi tavsiye ederim.

Yazar hakkında

Seray Serdar

Haliç Üniversitesi Psikoloji lisans mezunu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi. İstanbul'da yaşıyor.

Yorum yap