Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

narsist kisilik bozuklugu

Günümüzde toplumun yapılanmasından dolayı insanlarda görülen narsizm oranı giderek artmaktadır. Narsizm insanın kendini çok sevmesi değildir, her insanın kendini sevmesi gerekir çünkü kendini sevmeyen insan başkalarını sevemez. Narsist kişiliklerde bu duygu biçim değiştirmiş bir şekilde daha yoğundur. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler diğer insanlara oranla daha çok ilgi bekleyen, özel olduğuna inanan kişilerdir.

Narsist kişilik bozukluğu özellikleri nelerdir?

Narsistik kişilerin tüm çabası aslında dünyada değerli, anlamlı bir varlık olduğunu diğer insanlara kabul ettirmektir. Yani dışarıdan görülen öne çıkma, baskın olmaya çalışma durumlarının altında kendini fark ettirme çabası yatar. Bu kişilerin içsel olarak yaşadığı yoğun bir değersizlik duygusu vardır.

Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar bu duyguyu o kadar yoğun yaşar ki karşısındakine kendisini değersiz hissettirir. Narsistik kişilikler eleştiriye karşı tahammülsüzdürler; bunun altında yatan neden aşırı hassasiyettir. İncinmez gibi görünse de narsistik yapılar oldukça kırılgandır ve “hak etme” düşüncesi oldukça fazladır. Her şeyin en iyisini hak ettiklerini düşünürler ve empati yetenekleri zayıftır.

Narsist kişilik bozukluğu neden olur?

Narsizm bir kişilik yapısıdır. İleri derecede olanı kişilik bozukluğuna girer. Narsizmin temeli çocuklukta atılır. Ebeveynlerin, dünyanın çocuğun etrafında dönüyor tutumu narsizmin başlıca sebebidir. Çünkü birey yetişkinlikte de dünya kendi etrafında dönecek sanır ve toplumda bencillik denilen “benmerkezci” bir tutum içine girer. Aslında bu kişilerin içsel olarak yaşadığı yoğun bir değersizlik duygusu vardır.

Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar bu duyguyu o kadar yoğun yaşar ki karşısındakine kendisini değersiz hissettirir. Toplumdaki rekabet artışı, üstünlük savaşları, tüketimin artması da narsizme yol açan çevresel faktörlerdendir. Yani narsizm hem çevresel, hem genetik, hem de yetişme koşullarına büyük ölçüde yetiştirilme tarzından kaynaklanır.

Narsist kişilik bozukluğu tedavisi?

Narsizmin tedavisi uzun ve zaman alıcıdır fakat imkansız değildir. Narsist kişilik bozukluklarında en etkili tedavi psikodinamik psikoterapi yöntemidir. Böylece narsist birey farkındalık kazanır, kendi eksiklikleriyle yüzleşir ve yaralarını sarmaya başlar. Psikoterapinin yeterli gelmediği durumlarda narsist kişilik bozukluğunun eşlik ettiği başka hastalıkların semptomlarını ortadan kaldırmak için ilaç tedavisine başvuranlar da vardır.

Yazar hakkında

İpek Erol

Yorum yap