Sarımsağın Faydaları Nelerdir? – Maskaraa

Sarımsağın Faydaları Nelerdir?

sarimsagin faydalari

Günlük hayatta tükettiğimiz sarımsağın sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Enfeksiyona karşı doğal bir antibiyotik olan sarımsak, aynı zamanda; nezle, ishal, pamukçuk, uçuk gibi; bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında kullanılan bir besindir.

Sarımsağın bazı hastalıklar üzerinde etkisi ise şöyledir;

Sarımsağın Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkisi

Yapılan araştırmalarda sarımsağın kardiyovasküler hastalıklar üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Yapılan bir çalışmada kan kolesterol seviyeleri 200 mg den fazla olan bireylerde 2 aydan uzun süre sarımsak tükettiklerinde LDL (kötü kolesterol) seviyelerinin azaldığı, HDL (iyi kolesterol) seviyelerinde hafif arttığı gözlenmiştir.

sarimsak
Yapılan başka bir çalışmada ise 26 koroner arter hastasına 12 ay boyunca 300,0 mg/gün sarımsak tableti verilmesi sonucunda erkek hastalarda kardiyovasküler riskin 1,5 kat, kadın hastalarda ise 1,3 kat azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak: birçok çalışmada sarımsağın kardiyovasküler hastalıklar üzerinde düzenleyici rolü olduğu desteklenmiştir.

Ayrıca Çin ve Japonya’da hipertansiyon tedavisinde sarımsak kullanıldığı bilinmektedir. Yapılan birçok çalışma, porsiyon kontrolünde tüketilen sarımsağın, yüksek kan basıncını düşürücü etkisi olduğunu göstermektedir.

Sarımsağın Diyabet Üzerine Etkisi

Sarımsak, diyabet üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu etkiler: uçucu sülfür bileşiklerine (alliin, allisin, diallil sülfit, S-allil, sistein, ajoen, alil merkaptan) dayandırılmaktadır. Allisin, oksidatif stresi azaltıcı etkisi sayesinde serum insülin düzeylerini arttırır. Aynı zamanda Allisin’in bağırsaktan glikoz emilimini azaltarak antidiyabetik bir özelliği olduğu da bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda hastaların açlık kan şekeri ve HbA1C düzeyinde anlamlı düşüşler gözlenmiştir.

sarimsak
Sarımsağın Kanser Üzerine Etkisi

Sarımsak, kanser önleyici ajan olarak kabul edilir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, tümör oluşumuna neden olabilecek kanserojen maddelerin, yok edilmesini sağlamaktadır. Sarımsakta yüksek miktarda bulunan sülfür bileşikleri antikanserojen etki göstermektedir.

Yapılan çalışmalarda kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanserinin önlenmesinde yardımcı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca tiroid kanser hücrelerini de baskıladığı, sarımsak bileşenlerinin kolon, akciğer ve deri kanseri riskini azalttığı belirtilmektedir.

Sağlıklı günler dilerim.

Yazar hakkında

Esin Karagöz

Esin Karagöz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu. Aynı zamanda maskaraa.com’da Sağlık & Beslenme kategorisinde yazar olarak devam ediyor.

Yorum yap