Yanlış Telaffuz Edilen 10 Söz & Deyim

Yanlış Telaffuz Edilen 10 Söz & Deyim

Yanlış Telaffuz Edilen 10 Söz & Deyim

Türkçe’miz öyle geniş ve öyle çeşitli ki bazı sözcük ve ifadeleri yanlış telaffuz etmek bazen kaçınılmaz hale gelebiliyor. Çoğumuzun yanlış bildiği ve yanlış telaffuz ettiği sözleri sizin için derledik.

1- İnce eleyip sık dokumak

Bu sözün doğrusu “ince eğirip sık dokumak” şeklindedir. Eğirmek; yün ve benzeri maddeleri ipliğe çevirmek için kullanılan yöntemdir.

2- Kısa kes aydın havası olsun

Bu sözün doğrusu ise “kısa kes aydın abası olsun”dur. Aba; çok kalın kumaştan yapılan üst giysisidir. Aydın efeleri bu abanın kısa halini giyerler, bu söz de buradan gelmektedir.

3- Saatler olsun

Banyo, tıraş sonrası söylenen bu nezaket sözünün doğrusu “sıhhatler olsun” şeklindedir. Sıhhat; sağlık anlamına gelmektedir.

4- Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü

Bu atasözümüzün doğrusu “zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü”dür. Atasözünde bahsi geçen zürafa, zarafetine önem veren kişi anlamındadır.

5- Aptala malum olurmuş

Asıl “abdala malum olurmuş” şeklinde olan bu sözde geçen “abdal” geçmiş zamanlarda düşüncelerini yaymak için diyar diyar gezen dervişlere verilen isimdir.

6- Ana gibi yar, bağdat gibi diyar olmaz

Sıkça kullanılan bu deyimimizin doğrusu “ane gibi yar, bağdat gibi diyar olmaz” şeklindedir. Deyimde sözü edilen ane bağdat şehrinde bir uçurumun adıdır. Bu deyimde kullanılan yar sözü ise uçurum anlamına gelen yar’dır.

7- Güzele bakmak sevaptır

Doğrusu “güzel bakmak sevaptır” olan bu söz, insanlara güzel yaklaşmanın önemini ve bu şekilde kazançlarımızın çok olacağını vurgular.

8- Kelli felli

Aslı “kerli ferli” olan sözde geçen ker kuvvet, fer ise iktidar anlamına gelir. Yani güçlü kuvvetli kişiyi nitelemekte kullanılan bir sözdür.

9- Eni konu

Sıkça kullanılan bu sözün doğrusu “önü sonu” şeklindedir. Bir şeyin başını sonunu yani tamamını bilmek anlamında kullanılmaktadır.

10- Sıfırı tüketmek

Yanlış bildiğimiz bir diğer sözdür. Doğrusu “zafiri tüketmek” olan sözde zafir, soluk anlamında kullanılır. Sözün anlamı nefesin tükenmesi yani ölmektir.

Yazar hakkında

Damla İzal

Anadolu Üniversitesi işletme bölümü mezunu. Özel bir şirkette idari işler departmanında çalışıyor. Aynı zamanda maskaraa.com’da çeşitli kategorilerde yazar olarak devam ediyor.

Yorum yap