Fobik Bozukluk Nedir?

Fobik Bozukluk Nedir?

fobi bozukluk

Fobi, normal şartlarda korkmamızı gerektirmeyen belli bir neyse veya durumla karşılaşınca ortaya çıkan korku ve panik halidir. Fobisi olan kişi genellikle korktuğu nesne ya da durumda korkulacak bir şey olmadığının farkındadır ancak engelleyemediği bir şekilde korkuya kapılır.

Fobilerden bazılarına örnek verelim;

Zoofobi: hayvan korkusu
Agorafobi: açık yer korkusu
Pirofobi: ateş korkusu
Ksenofobi: yabancı korkusu
Klaustrofobi: kapalı yer korkusu
Eritrofobi: yüz kızarması korkusu
Niktofobi: gece korkusu
Akrofobi: yükseklik korkusu

Belirtiler ve Bulgular Nelerdir?

Fobik durumlarda korkunun artmasıyla beraber kişi nesneden veya durumdan uzaklaştıkça korku yatışmaya başlar. Beraberinde kişi sakinleşir. Kişi muayene edilirken kaçınma dürtüsünün üstünde durulmalıdır. Böcek fobisi olan bir kişi böceğin olabileceği köşelerden hatta televizyonda gördüğü böcekten bile kaçınabilir. Böceği çağrıştıran (örneğin süpürge) gibi nesnelerden kaçınan hastalar olduğu da gözlemlenmiştir.

Yaygınlık

Fobisi olan kişiler genellikle doktora başvurmadığı için yaygınlık oranları net olarak saptanmaz. Ancak ABD’de yapılan bazı araştırmalarda nüfusun %5-12’sinde saptanmıştır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülme olasılığı vardır. En yaygın olarak görülen fobiler üzerinde durmak istiyorum.

Agorafobi (Açık Yer Korkusu) Nedir?

Agorafobi sadece açık yer korkusu değildir. Kalabalık yerlere girmekten, tek başına sokağa çıkmaktan, toplu taşıma araçlarında da oluşan bir korku durumudur. Bu ortamlar kişiye oradan çıkamayacakları, çaresiz kalacakları
hissini verir ve panik haline girerler, hatta panik haline girmekten de korku duyarlar. Kısacası agorafobinin bildiğimizden daha da geniş bir tanımı vardır.

fobi bozukluk
Sosyal Fobi (Sosyal Bunaltı Bozukluğu) Nedir?

Toplumda konuşurken, yemek yerken; terleme, panik halinde olma, kendini küçük düşürme korkusu olarak tanımlayabiliriz. Bu korkularından dolayı kişiler genellikte toplu ortamlardan kaçınır ve bireyselleşir. Toplum içine girmek zorunda oldukları zamanda ilk fırsatta bahane üreterek kaçma eğilimleri gösterirler.

Ülkemizde sosyal fobi olmasa da topluma girme, toplum içinde konuşma durumlarında çekingenlik sık görülmektedir.

Tedavi Nasıl Olur?

Fobi tedavisi için en doğru adres psikolog olacaktır. Belirli bir tedavi şekli yoktur, kişiye göre şekillenir. Ancak en sık kullanılan tedavi yöntemi ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapidir. Hipnoz yöntemi kullanan terapistler de vardır.

Yazar hakkında

Seray Serdar

Haliç Üniversitesi Psikoloji lisans mezunu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi. İstanbul'da yaşıyor.

Yorum yap